BPH, Beteende- och personlighetsbeskrivning hund

BPH Beskrivning 2017-11-19

Jägareförundet Skåne

Vi är första Pyreneérhundsuppfödarna

att tilldelas

BPH UPPFÖDARDIPLOM


Beskrivna hundar från vår kennel är;


Joquibaz Miss Goody Two Shoes

Joquibaz Hickory Dickory Dock

Joquibaz Woopsie Daisy

Joquibaz Gusto Em-Ja

Joquibaz Lomi Em-Ja

Joquibaz Piansa Em-Ja

Joquibaz Slurp Em-Ja

Joquibaz Illy Em-Ja

Vi har valt att använda BPH som ett komplement för utvärdering av mentaliteten i vårt avelsarbete.

BPH är framtaget av SKK för att kunna utgöra ett avelsverktyg för alla raser avseende mentala egenskaper. Dessutom ska det ge den enskilde hundägaren relevant information om hundens mentalitet. De egenskaper som beskrivs ska visa höga arvbarheter och ha en stark koppling till vardagsbeteenden av vikt för alla raser.

MH eller BPH?

BPH är konstruerat för att fånga fler nyanser av hundens beteende än MH och BPH-protokollen är betydligt mer detaljerade.


Det är två helt olika former av beskrivningar med olika profiler men båda avser att beskriva för alla raser viktiga egenskaper bl.a. hundens förhållande till främmande personer, rädslor av olika slag, lekintresse, nyfikenhet och ljudkänslighet.

Det är viktigt att framhålla att BPH är ett bas-test och inte gör anspråk på att mäta allt av betydelse för alla raser. Det avser att mäta vissa egenskaper med relevans i vardagen för alla raser. I nästa steg kan man som uppfödare eller allra helst rasklubb, utifrån vilka egenskapers om anses betydelsefulla för vår ras, byggas på med ytterligare test och prov.


För oss har BPH varit det som vi ansett vara den beskrivning som ger oss bäst bild av mentaliteten hos våra Pyreneérhundar. Eftersom vi inte tävlar på bruksprov ( skydd, spår, sök, rapport eller bevakning) och att pyreneérhunden inte är en brukshundsras har vi valt bort MH.